Sinejan Kılıç Buchina

Sanatçı, atölyesinde ürettiği pası farklı kimyasallarla birleştirerek oksidasyonun oluşturduğu reaksiyonları arşivleyerek

kullandığı akrilik, mürekkep, füzen gibi geleneksel sanat materyallerinin yanı sıra kimyasal ve organik maddeleri de yüzeyde kullanıp iki boyutlu üretme biçimlerinin dışına çıkarak üreticiyi, yani sanatçıyı etkisiz hale getirmenin olasılıklarını arar. Çalışmalarındaki fiziksel doku, üzerlerinde ömürleri dolmuş organizmaların varlığını düşündürürken

aynı zamanda haritaların da yaşayan bir organizma olduğunu hatırlatır; her zaman hareket halinde olan, ilerleyen, kaybolan yada silinen.