Serhat Kır

Kayıp Günler 

 

Yaşadığımız bu olağan dışı durumlar sonrası, alışıldık günlerimizin yerini, yeni kurallar ve kısıtlamalar almaktadır. Tüm bu kısıtlamalar ile birlikte yaşantımızdan bir şeylerin kaybolması sonrasında yeni yaşantının durumları ile karşılaşmaktayız. 

Zaman kaybetme ve yeniden inşa etme arasında tanımlayamadığım bu süreç yeni yaşam koşulları meydana getirmektedir. Yeniden oluşan yaşam biçimleri günlük hayatın içerisinde boşluklar ve kendine göre evrilen kaçış noktaları ya da yaşam alanlarını meydana getirmektedir. 

Tereddütler

 

Yeni sosyal yaşam biçimi ile her şeyin normalleştiğini varsaydığımız zamanda

hayata ayak uydurmak, tereddütler ile var olmaya başladı.

 

Bulunduğumuz ve yeniden sosyalleşme çabası içinde olduğumuz yaşam

alanları, geçmiş ve bugünkü süreç arasında tereddütler ile var olmaktadır.

 

Tereddütler artık yaşamın bir parçasında olağan ve kabullenilmiş bir

durumdur.