Safa Baran Öcal

Bunca şeyden sonra sanatın biricik tarifi belki de şudur: Herhangi bir gündem, yerine getirilmeyi

bekleyen herhangi bir rol veya ulaşılmaya çalışılan bir başarı olmaksızın, yalnızca günlük bir rutin

olarak "bilmeye çalışmama"!

"Bilmeye çalışmama" sanatı anlamının iyi bir yoludur belki de. Bilememek değil fakat dünyadaki en nadide şey olarak bilmeye çalışmama. Var olmanın bir ifade şekli olarak "bilmeye çalışmama".

Guy Laramée

  • Gri Facebook Simge
  • Instagram
  • be
  • YouTube - Gri Çember