Mert Çağıl Türkay

Daha Yaklaş

İzole olma hâli kısıtlanma, yetersizlik gibi görünebilir ancak benim için bu bir içe dönüşün temsili gibiydi. Aynı zamanda kişisel kaydımı oluşturmama da imkân sağladı. Kişisel tarihimi belki de ilk kez kendi bedenimi ortaya koyarak ifade edebilme fırsatım oldu. Bedenim ile tekrar tekrar yüzleştim, zamanı ve aidiyet algısını da sorguladığım, beden-mekân ikiliği arasında bir hikâye anlattım.

  • w
  • Instagram