Günseli Baki

Belirti 

 

Pandemi koşulları yüzünden dışarıya çıkamadığımız dönemde, uyku bozukluğu, gün boyu yaşadığım baş dönmesi ve zaman zaman sersemlik hali 20. günden itibaren kendini göstermeye başladı. Evde günler, ölümlülüğün farkındalığıyla hızla geçiyordu.İlk başlarda hissettiğim kaygı, yerini belirsiz bir hiçliğe bırakmıştı. Belirti, eve kapandığımız bu dönemin bireysel olarak üzerimde yarattığı duygusal etkilerin dışavurumu; içerden dışarıyı izlerken, endişeyle biriktiren bireysel belleğin, buluntu imgeler ve onlara eklemlenmiş materyallerle sınırları belirlenmiş ya da açık bırakılmış kurgusal izdüşümü; duygu durumumun kolajları.

Kağıt üzerine buluntu imgelerle fotoğraf kolajları

  • w
  • Gri Facebook Simge
  • Instagram
  • Gri Heyecan Simge