Gülnihal Yıldız

Bu bir seri değildir.

Nasıl oluşur bir ağacın gövdesi?

Yolda yürürken kalın gövdeli bir ağaç gördüğümde hep bunu düşünürüm. Büyümek, katılaşmak,katmanlaşmak. Resim yapmak bana aynı o ağacı gördüğüm zamanki hazzı veriyor. Önce boş ham bir yüzey (kağıt,tuval vs) daha sonra boyayla buluşuyor, katmanlanıyor.. çeşitli müdehaleler sonucu bir resim çıkıyor ortaya ağacın yeşermesi ya da yapraklarını dökmesi gibi, sürekli zaman içinde olan bir şey.