M.Cevahir Akbaş

İnsanın, kendi hayatına da sokakta geçen gündelik hayata da içinde yaşayadururken dışarıdan bakabilmesi ve onu analiz edebilmesi zordur. Bizi biz yapan olguları ve ilişkileri ya da sokağı sokak yapan nesneleri ve kullanım biçimlerini olağan rutin içinde seyrederken pek kavrayamayız. O nedenle, rutini kırmak, ritmi değiştirmek ve patolojik olana yaklaşmak gerekir.

 

Bu günlerde gündelik hayatın izlenebilirliğine, takip edebilirliğine yine/yeniden yoğunlaşmayı merkeze alarak fotoğrafik imgeden çok zaman kavramının içinde hissettiğim ritmi aktarmaya çalıştım. 

 

Dışarısı, ritmi ve ben de değiştim.

Bayat!

  • w
  • Gri Facebook Simge
  • Instagram
  • Gri Vimeo Simge