Barbaros Kayan

İçerisi -Dışarısı

Şehirleşme yüzünden ormanın derinliklerine kaçan hayvanlar gibi, baba evine ani bir yolculuk.
Evin çevresindeki kırsal arazide kendimizi bulmak adına yaptığımız uzun yürüyüşlerde, doğanın bizden kalanları ele geçirmesini seyrederken kendini bir hayalin içinde bulmak.
Tıpkı bir devrime tanık olmak gibi...