Aslıhan Güçlü

Elina’nın Aynasından Sonra

 

Geçmiş ve şimdinin deneyimlerinin belleğimizde bıraktığı izler, bireysel karantina sürecinde zamanın ve varlığın anlamını yeniden ele almamızı sağladı. Geçmişin şimdiye uzandığı zaman dilimi olan anlar, mekan içerisinde kalan bizlerin belleklerinde yeniden canlandı ve her birimiz bu anların tekrarlarını yaşamaya mahkum edildik. Kendine has rutinler, tekrarlar ve akışlar içerinde kişisel varoluş ve kaygılarımızın tetiklendiği salgın süreci, bilincimde zamanın deviniminin yeniden yorumlanmasında etkili oldu. Karantina sürecinde evde kalma halinin neden olduğu ruh hali, şimdi ve geçmiş arasındaki bağlantılarımı yeniden oluştururken belirsizlikten doğan sıkışmışlık hissini performatif bir deneyim olarak yorumlamamı sağladı.

Kendini Bil !

(Grotni Seauton)

  • Instagram